Last update: 2011-06-28

#29 André and Anders – Systembolaget

play
2011-06-28 :: LingQ.com
André och Anders fortsätter att diskutera svenska fenomen. Den här veckan pratar de om Systembolaget och det statliga monopolet som reglerar försäljning och konsumtion av alkohol i Sverige. André and Anders continue their discussions of Swedish ph...…


#28 André and Anders – Apocalypse Again

play
2011-06-17 :: LingQ.com
En pastor fick stor uppmärksamhet i media nyligen för att ha förutspÃ¥tt att jorden skulle gÃ¥ under den 21 maj 2011. André och Anders pratar om apokalypsens renässans. A preacher gained much attention in the media recently for his prediction that t...…


#27 André and Anders – Social Competence

play
2011-06-01 :: LingQ.com
André och Anders pratar kort om begreppet social kompetens och den oproportionerligt stora betydelse som det har i arbetslivet. André and Anders talk briefly about social competence and the disproportionate importance placed on it in the job marke...…


Learn Swedish Online with LingQ

play
2011-03-25
Welcome to Swedish LingQ! We hope our podcasts help you learn Swedish online quickly and efficiently. In addition to the SwedishLingQ podcasts, there are thousands more Swedish lessons available to study on LingQ using our revolutionary system for...…


Beginner #44 – Eating Out, Part 10

play
2010-01-06
A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 10 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Diff...…


Beginner #43 – Eating Out, Part 9

play
2009-12-23
A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 9 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Diffi...…


Beginner #42 – Eating Out, Part 8

play
2009-12-09
A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 8 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Diffi...…


#26 André & Anders – Tuning in – (Intermediate)

play
2009-11-25
It is clear after this podcast that André and Anders have developed an unhealthy addiction to TV-shows of all kinds. This week they talk about everything from Swedish soap opera classics like “Three Crowns” and “The Shipping Company” to more recen...…


Beginner #41 – Eating Out, Part 7

play
2009-11-25
A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 7 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Diffi...…


Beginner #40 – Eating Out, Part 6

play
2009-11-11
A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 6 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Diffi...…


#25 André & Anders – Work, Work, Work – (Intermediate)

play
2009-10-29 :: support@lingq.com (LingQ.com)

André and Anders talk about the financial crisis and the relationship between work and identity. In society, unemployment can often lead to depression when an unemployed person starts to question their identity and role in society. Another problem is that some people work more than full time while others are completely kept out of the job market. André and Anders further rant about the the common conception that unemployment is something awful and almost embarrassing, but a lot of people seem to secretly enjoy the freedom of not having a steady day job.

André och Anders pratar om finanskrisen och hur arbete och identitet korrelerar. Det är ett stort problem i samhället att arbetslöshet oftast leder till depression, eftersom den arbetslösa personen börja ifrågasätta sin identitet och roll i samhället. Ett annat problem är att vissa människor jobbar mer än heltid, medan andra är helt utestängda från jobbmarknaden. De pratar även om den vanliga uppfattningen att arbetslöshet är något hemskt och nästan skamfullt, men många människor verkar i smyg gilla friheten att inte ha ett dagjobb att gå till.

Difficulty: Intermediate
Category:  Professional Life
Duration:  12:14

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Work, Work, Work.

Permalink | Leave a comment  »


Beginner #39 – Eating Out, Part 5

play
2009-10-28 :: support@lingq.com (LingQ.com)

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 5 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation.

Difficulty: Beginner
Category: Basic Swedish
Duration:  01:01

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Eating Out, Part 5.

Permalink | Leave a comment  »


Beginner #38 – Eating Out, Part 4

play
2009-10-14 :: support@lingq.com (LingQ.com)

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 4 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation.

Difficulty: Beginner
Category: Basic Swedish
Duration:  01:02

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Eating Out, Part 4.

Permalink | Leave a comment  »


Beginner #37 – Eating Out, Part 3

play
2009-09-30 :: support@lingq.com (LingQ.com)

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 3 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation.

Difficulty: Beginner
Category: Basic Swedish
Duration:  01:01

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Eating Out, Part 3.

Permalink | Leave a comment  »


#24 Anders & André – In Praise of Denmark’s Idleness

play
2009-09-19 :: support@lingq.com (LingQ.com)

André and Anders talk about the varying reactions to the swine flu in Scandinavian countries. Whereas in Sweden it has been portrayed by some media as the new black plague, in Denmark they seem to be dealing with it as just a regular cold, nothing to worry about. The podcast quickly escalates into a blatant tribute to the laid back country of Denmark.

André och Anders diskuterar det faktum att svininfluensans allvar porträtterats olika bland de nordiska länderna. Där man i Sverige ibland framställt det som att den nya pesten är här tycks man i Danmark inta en mer avslappnad attityd. Podcasten eskalerar snart till en ohämmad hyllning av det avslappnade landet Danmark.

Difficulty: Intermediate
Category:  Culture
Duration:  11:30

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Anders & André on Denmark’s Idleness.

Permalink | Leave a comment  »


Beginner #36 – Eating Out, Part 2

play
2009-09-16 :: support@lingq.com (LingQ.com)

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 2 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation.

Difficulty: Beginner
Category: Basic Swedish
Duration:  00:31

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Eating Out, Part 2.

Permalink | Leave a comment  »


Beginner #35 – Eating Out, Part 1

play
2009-09-02 :: support@lingq.com (LingQ.com)

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 1 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation.

Difficulty: Beginner
Category: Basic Swedish
Duration:  00:40

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Eating Out, Part 1.

Permalink | Leave a comment  »


#23 Anders & André – Analysis of Sports – (Intermediate)

play
2009-08-25 :: support@lingq.com (LingQ.com)

Probably because none of them are fit enough to participate, André and Anders this week somewhat bitterly discuss the phenomenon of sports. Although they find the group dynamics of fans and teams fascinating, discontent is expressed at the fact that Swedish state television annually broadcasts a seven hour long skiing race, while almost never broadcasting live from artistic equivalents such as festivals and concerts.

Antagligen för att ingen av dem är i tillräckligt bra form för att delta diskuterar André och Anders den här veckan lite bittert fenomenet sport. Även om de finner gruppdynamiken hos fans och lag fascinerande, så uttrycks ett missnöje med att Sveriges Television årligen sänder ett sju timmars skidlopp, medan de nästan aldrig sänder live från konstnärliga alternativ som festivaler och konserter.

Difficulty: Intermediate
Category:  Sports
Duration:  11:24

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Analysis of Sports.

Permalink | Leave a comment  »


Beginner #34 – Greetings and Goodbyes, Part 8

play
2009-08-19 :: support@lingq.com (LingQ.com)

A simple dialogue introducing some of the common greetings and salutations. Part 8 of 8 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation.

Difficulty: Beginner
Category: Basic Swedish
Duration:  00:39

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Greetings and Goodbyes, Part 8.

Permalink | Leave a comment  »


#22 Anders & André – The Degeneration of Knowledge – (Intermediate)

play
2009-08-11 :: support@lingq.com (LingQ.com)

André and Anders ask what happens to genuine knowledge when information is just one mouse click away? Is there a difference between generations when it comes to the use of information, depth of understanding and even level of awareness? Can an eventual degeneration of knowledge be blamed on the Internets bottomless well of loose information?

André och Anders frågar vad som händer med genuin kunskap när information bara är ett musklick iväg? Finns det en skillnad mellan generationer vad gäller användandet av information, djup av förståelse och kanske till och med nivå av medvetande? Kan ett eventuellt förfall av kunskap härledas till Internets bottenlösa brunn av lös information?

Difficulty: Intermediate
Category:  Education
Duration:  11:21

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to The Degeneration of Knowledge.

Permalink | Leave a comment  »


Beginner #44 – Eating Out, Part 10

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 10 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions...…


Beginner #43 – Eating Out, Part 9

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 9 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions...…


Beginner #42 – Eating Out, Part 8

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 8 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions...…


#26 André & Anders – Tuning in – (Intermediate)

play
0000-00-00 :: LingQ.com
It is clear after this podcast that André and Anders have developed an unhealthy addiction to TV-shows of all kinds. This week they talk about everything from Swedish soap opera classics like “Three Crowns” and “The Shipping Company” to more...…


Beginner #41 – Eating Out, Part 7

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 7 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions...…


Beginner #40 – Eating Out, Part 6

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 6 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions...…


#25 André & Anders – Work, Work, Work – (Intermediate)

play
0000-00-00 :: LingQ.com
André and Anders talk about the financial crisis and the relationship between work and identity. In society, unemployment can often lead to depression when an unemployed person starts to question their identity and role in society. Another problem is tha…


Beginner #39 – Eating Out, Part 5

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 5 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions...…


Beginner #38 – Eating Out, Part 4

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 4 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions...…


Beginner #37 – Eating Out, Part 3

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 3 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions...…


#24 Anders & André – In Praise of Denmark’s Idleness

play
0000-00-00 :: LingQ.com
André and Anders talk about the varying reactions to the swine flu in Scandinavian countries. Whereas in Sweden it has been portrayed by some media as the new black plague, in Denmark they seem to be dealing with it as...…


Beginner #36 – Eating Out, Part 2

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 2 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions...…


Beginner #35 – Eating Out, Part 1

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 1 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions...…


#23 Anders & André – Analysis of Sports – (Intermediate)

play
0000-00-00 :: LingQ.com
Probably because none of them are fit enough to participate, André and Anders this week somewhat bitterly discuss the phenomenon of sports. Although they find the group dynamics of fans and teams fascinating, discontent is expressed at the fact that...…


Beginner #34 – Greetings and Goodbyes, Part 8

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple dialogue introducing some of the common greetings and salutations. Part 8 of 8 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Difficulty: Beginner Category: Basic.…


#22 Anders & André – The Degeneration of Knowledge – (Intermediate)

play
0000-00-00 :: LingQ.com
André and Anders ask what happens to genuine knowledge when information is just one mouse click away? Is there a difference between generations when it comes to the use of information, depth of understanding and even level of awareness? Can...…


Beginner #33 – Greetings and Goodbyes, Part 7

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple dialogue introducing some of the common greetings and salutations. Part 7 of 8 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Difficulty: Beginner Category: Basic.…


#9 Jonny & Astrid - Amsterdam - (Intermediate)

play
0000-00-00 :: LingQ.com
Jonny & Astrid talk about Amsterdam. (Jonny & Astrid pratar om Amsterdam.) Difficulty: Intermediate Category: Travel Duration: 05:56 Click here to see the full transcript of this podcast. Click here to listen to Jonny & Astrid on Amsterdam.…


#7 Astrid & Jonny - Vacation in Skåne - (intermediate)

play
0000-00-00 :: LingQ.com
Astrid and Jonny discuss a vacation in “SkÃ¥ne”.(Astrid och Jonny pratar om semestern i SkÃ¥ne.) Difficulty: Intermediate Category: Travel Duration: 09:00 Click here to see the full transcript of this podcast. Click here to listen to Vacation in SkÃ¥n…


#6 Astrid & Jonny - Vacation in Prague (intermediate)

play
0000-00-00 :: LingQ.com
Astrid and Jonny talk about their vacation in Prague.(Astrid och Jonny pratar om semestern i Prag.) Difficulty: Intermediate Category: Travel Duration: 08:46 Click here to see the full transcript of this podcast. Click here to listen to Vacation in Prague…


Beginner #32 – Greetings and Goodbyes, Part 6

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple dialogue introducing some of the common greetings and salutations. Part 6 of 8 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Difficulty: Beginner Category: Basic.…


#21 Anders & André – The Royal Republic of Sweden – (Intermediate)

play
0000-00-00 :: LingQ.com
André and Anders discuss the fact that Sweden has a royal family. How can such a medieval form of government coexist with an otherwise modern, enlightened and democratic society such as Sweden’s? We conclude that the charmingly harmless mannerisms of..…


Beginner #31 – Greetings and Goodbyes, Part 5

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple dialogue introducing some of the common greetings and salutations. Part 5 of 8 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Difficulty: Beginner Category: Basic.…


#20 Anders & André – Summer of Love – (Intermediate)

play
0000-00-00 :: LingQ.com
André just came back from playing a gig with his band at Sweden’s take on music festival Woodstock – the Hultsfredfestival. Hence, this week Anders and André discuss the phenomenon of festival going. Towards the end of the podcast, we...…


Beginner #30 – Greetings and Goodbyes, Part 4

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple dialogue introducing some of the common greetings and salutations. Part 4 of 8 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Difficulty: Beginner Category: Basic.…


#19 Anders & André – The Swedish Summer Holiday – (Intermediate)

play
0000-00-00 :: LingQ.com
Feeling the warm rays of the sun, hearing the children playing beneath the balcony, birds singing in the trees and neighbours mowing their lawns, André and Anders were inspired to talk a little bit about the Swedish summer holiday. I...…


#27 André and Anders - Social Competence

play
0000-00-00 :: LingQ.com
André och Anders pratar kort om begreppet social kompetens och den oproportionerligt stora betydelse som det har i arbetslivet. André and Anders talk briefly about social competence and the disproportionate importance placed on it in the job market. Dif…


Beginner #26 - Who is She?, Part 26

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple, but entertaining story of how 3 people meet because of the Linguist. Part 26 of 26 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. Difficulty: Beginner Category: Beginner Duration: 01:43 Click here to see the...…


Beginner #25 - Who is She?, Part 25

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple, but entertaining story of how 3 people meet because of the Linguist. Part 25 of 26 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. Difficulty: Beginner Category: Beginner Duration: 01:29 Click here to see the...…


Beginner #29 – Greetings and Goodbyes, Part 3

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple dialogue introducing some of the common greetings and salutations. Part 3 of 8 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Difficulty: Beginner Category: Basic.…


#18 André & Anders – Swedish Cinema – (Intermediate)

play
0000-00-00 :: LingQ.com
Ingmar Bergman, Greta Garbo and Ingrid Bergman were the first Swedes to make it big on the silver screen early in the last century. The legacy and legend of these true jetset personalities continue to fascinate. André and Anders provide...…


Beginner #28 – Greetings and Goodbyes, Part 2

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple dialogue introducing some of the common greetings and salutations. Part 2 of 8 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Difficulty: Beginner Category: Basic.…


Beginner #27 – Greetings and Goodbyes, Part 1

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple dialogue introducing some of the common greetings and salutations. Part 1 of 8 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Difficulty: Beginner Category: Basic.…


#17 André & Anders – The Swedish Pop Wonder – (Intermediate)

play
0000-00-00 :: LingQ.com
Since the glory days of pop group ABBA, and the days of the perhaps not so glorious, yet important, pop group Ace of Base, Sweden has come to develop into one of the world’s leading nations when it comes to...…


#16 André & Anders – A Midsummer Night’s Dream

play
0000-00-00 :: LingQ.com
These first and beautiful summer months are in Sweden a time of many traditional celebrations. This week, André and Anders talk about Midsummer, the ancient celebration of the longest day of the year. One might perhaps want to call it...…


Beginner #24 - Who is She?, Part 24

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple, but entertaining story of how 3 people meet because of the Linguist. Part 24 of 26 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. Difficulty: Beginner Category: Beginner Duration: 01:28 Click here to see the...…


Beginner #23 - Who is She?, Part 23

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple, but entertaining story of how 3 people meet because of the Linguist. Part 23 of 26 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. Difficulty: Beginner Category: Beginner Duration: 01:11 Click here to see the...…


Beginner #22 - Who is She?, Part 22

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple, but entertaining story of how 3 people meet because of the Linguist. Part 22 of 26 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. Difficulty: Beginner Category: Beginner Duration: 01:04 Click here to see the...…


#15 André & Anders – Right or Wrong? – (Intermediate)

play
0000-00-00 :: LingQ.com
In the early 1990’s Sweden was hard hit by a storm of right wing extremism finding its way through the country. It had a more polished, sophisticated and seemingly harmless presentation than ever before, attracting in addition to its usual...…


#14 André & Anders – A Layman’s Humble Perspective on Integrity – (Intermediate)

play
0000-00-00 :: LingQ.com
André and Anders try humbly to get involved in domestic politics, discussing three recent developments in legislation, all somehow relating to individual freedom and integrity; The IPRED-law, the FRA-law and the trial against the individuals behind torre…


#13 André & Anders – IKEA, as Swedish as it gets – (Intermediate)

play
0000-00-00 :: LingQ.com
André and Anders talk about their hometown of Älmhult where global furniture giant IKEA saw its beginnings in the 1940’s. Even though IKEA today is one of the biggest furniture companies in the world, Älmhult remains a small and tightly...…


#12 André & Anders – The Celebration of Valborg – (Intermediate)

play
0000-00-00 :: LingQ.com
André and Anders talk about the Swedish tradition of Valborg. Celebrated annually on the last day of April it signifies the end of winter and arrival of spring. People gather to eat, drink and socialize. This year, André went to...…


#11 André and Anders – A brief introduction to Malmö – (Intermediate)

play
0000-00-00 :: LingQ.com
“I think I like this city”. André and Anders talk about the city of Malmö. Located in the very south of Sweden it is considered a portal to the rest of Europe and has become a centre of great cultural...…


#10 Anders & André – The Homecoming of Annika Östberg Deasy – (Intermediate)

play
0000-00-00 :: LingQ.com
André and Anders informally rant about the recent and long anticipated homecoming of Annika Östberg Deasy, a Swedish woman sentenced in 1981 to 25 years to life for the first degree murder of a California law officer. André och Anders...…


Beginner #21 - Who is She?, Part 21

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple, but entertaining story of how 3 people meet because of the Linguist. Part 21 of 26 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. Difficulty: Beginner Category: Beginner Duration: 00:58 Click here to see the...…


Beginner #20 - Who is She?, Part 20

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple, but entertaining story of how 3 people meet because of the Linguist. Part 20 of 26 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. Difficulty: Beginner Category: Beginner Duration: 01:10 Click here to see the...…


Beginner #19 - Who is She?, Part 19

play
0000-00-00 :: LingQ.com
A simple, but entertaining story of how 3 people meet because of the Linguist. Part 19 of 26 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. Difficulty: Beginner Category: Beginner Duration: 00:56 Click here to see the...…


#8 Astrid & Jonny – Working Around the Home – (intermediate)

play
0000-00-00 :: LingQ.com
Astrid and Jonny talk about doing work in their apartment.(Astrid och Jonny pratar om gjorda arbeten i lägenheten.) Difficulty: Intermediate Category: Everyday Life Duration: 06:32 Click here to see the full transcript of this podcast. Click here to list…


#29 André and Anders - Systembolaget

play
0000-00-00 :: LingQ.com
André och Anders fortsätter att diskutera svenska fenomen. Den här veckan pratar de om Systembolaget och det statliga monopolet som reglerar försäljning och konsumtion av alkohol i Sverige. André and Anders continue their discussions of Swedish phen…


#28 André and Anders - Apocalypse Again

play
0000-00-00 :: LingQ.com
En pastor fick stor uppmärksamhet i media nyligen för att ha förutspÃ¥tt att jorden skulle gÃ¥ under den 21 maj 2011. André och Anders pratar om apokalypsens renässans. A preacher gained much attention in the media recently for his prediction...…


About this podcast:

Swedish LingQ

Swedish LingQ